top of page

Aloha aanmeldingsformulier

Vul dit aanmeldingsformulier in indien de cliënt een vervolgtraject (max. 2 sessies) van Aloha aanvraagt.

1. Datum aanmelding

2. Gegevens van het kind/de cliënt

3. Gegevens van de ouder(s)/netwerk

4. Hulpvragen

5. Budget

6. Akkoord individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)

De aanmelding wordt verstuurd naar het secretariaat. Zij verwerken verder het dossier.

bottom of page