top of page

Autisme en genderidentiteit

Bekeken door de bril van een thuisbegeleider

Het gebeurt wel eens, dat we als thuisbegeleider in contact komen met mensen met autisme die ook vragen hebben rond genderidentiteit. Voor mensen met autisme verloopt de identiteitsontwikkeling, alsook de ontwikkeling van een genderidentiteit, vaker anders. Als thuisbegeleidingsdienst ligt onze kernexpertise in autisme, en wanneer er bijkomende problemen zijn, gaan we op zoek naar hoe we deze specifieke cliënt het beste kunnen begeleiden. Wanneer we met een cliënt met autisme en gendervragen onze begeleidingsreis maken, komen een aantal zaken naar voor die we graag wat meer willen toelichten.


We zijn het als thuisbegeleider gewend om ‘brillen’ op te zetten, en in de meeste gevallen volstaat onze vertrouwde ‘autismebril’. Wanneer in de begeleiding ook gendervragen rijzen, dan willen we door een ‘genderbril’ (vanuit een goed geïnformeerd objectief) kijken om zo bewust inclusief en respectvol te kunnen communiceren. Hoe je praat, en wat je zegt is belangrijk en heeft een invloed op hoe de ander naar zichzelf kijkt. Op de website van Çavaria vind je heel wat informatie over inclusieve communicatie.


Dit is een eerste belangrijke stap om onbevooroordeeld en onvoorwaardelijk een cliënt met autisme en gendervragen te begeleiden. We beluisteren met een open geest en vanuit een oprechte ingesteldheid het verhaal, de vragen en de noden van onze cliënt.


Mogelijks zijn er door het autisme moeilijkheden op vlak van communicatie en interactie, die op zich een extra uitdaging kunnen vormen om zicht te krijgen op wat er speelt. Het onder woorden brengen, het geven van ‘taal’, overzicht brengen in de veelheid aan informatie die ter beschikking is, en het visualiseren ervan worden door cliënten met autisme en gendervragen als helpend ervaren.

Er zijn heel wat instrumenten ontwikkeld om meer duidelijkheid te scheppen, om taal te geven en nuance te brengen. Op het internet is een massa aan schema’s, overzichtjes, tekeningen en prenten te vinden. Er is geen ‘one fits all’, we gaan vooral samen met de cliënt op zoek gaan naar wat werkt, op maat, aangepast aan de specifieke individuele noden. We zien immers dat er zoveel woorden, termen en uitdrukkingen zijn, dat je soms door het bos de bomen niet meer ziet. Samen met de cliënt de vertaalslag maken, is heel waardevol en verhelderend. Rekening houdend met het autisme betekent dat dan bijvoorbeeld het perspectief van de ander benoemen en binnenbrengen, samen nadenken over hoe te reageren in bepaalde situaties, het opstellen van een tijdslijn om meer overzicht te krijgen…


Ten slotte willen we als thuisbegeleider een brugfiguur zijn tussen de cliënt en zijn netwerk, zowel het professionele als het informele. Mee helpen zoeken naar instanties waar men terecht kan voor informatie, maar ook samen met de cliënt op consultatie gaan wanneer er concretere stappen gezet worden in de transitie. Misschien leven er ook vragen over dit thema bij het informele netwerk van de cliënt. Wanneer het voor mensen met autisme niet evident is om hier zelf mee aan de slag te gaan, ondersteun je als thuisbegeleider het netwerk bij hun vragen, hun zoektocht, help je hen op weg naar instanties of organisaties. Zoals je kan lezen in de getuigenissen, wordt dit als heel waardevol ervaren door de mensen rondom de cliënt.

107 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page