top of page
handen ondersteunen familie, wegwijs

Begeleiding en ondersteuning

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingszorg, (vermoeden van) autisme, verstandelijke of motorische beperking, NAH of medische zorgnood, binnen de provincie Limburg.

We zijn er voor de cliënt, voor het gezin en het betrokken netwerk.

Ben je op zoek naar begeleiding voor je kind, jezelf, familielid of cliënt? Via ons aanmeldingsformulier kan je individuele begeleiding aanvragen. 

Kennisuitwisseling aan professionelen

Via mobiele en ambulante outreach kan Wegwijs kennis overdragen naar professionelen die behoefte hebben om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een beperking.

Dit kan gaan om handicap specifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkel, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of –diensten, …

blokken om mee te bouwen, vormingsaanbod

MEER WETEN?

Vormingsaanbod

Wil je, samen met andere ouders, meer inzicht krijgen op de beperking van je kind? Heeft je kind de diagnose autisme gekregen en zit je met een hoop vragen? Wil je ervaringen uitwisselen met andere cliënten?

 

Met ons vormingsaanbod willen we inzetten op theoretische inzichten, praktische tips, inleefoefeningen en momenten om ervaringen uit te wisselen. 

Maak jij het verschil voor cliënten en gezinnen?

WERKEN BIJ WEGWIJS

Onze thuisbegeleiders bieden deskundige begeleiding om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun netwerk in hun kracht te zetten. We bouwen mee aan een leven zo gewoon als mogelijk, zo speciaal als nodig. Om dit waar te maken is elk gedreven talent met een bachelor- of masteropleiding bij ons welkom!

Volg je een bachelor- of masteropleiding en ben je op zoek naar een stageplaats die jouw professionele carrière de ideale start geeft? Bij Wegwijs helpen we je om je vaardigheden verder te ontwikkelen en waardevolle ervaringen op te doen binnen de thuisbegeleiding.

bottom of page