top of page
begeleiding aanvragen wegwijs

Begeleiding aanvragen

Heb jij als ouder of persoon met een beperking nood aan begeleiding en ondersteuning aan huis? Wil jij als verwijzer een persoon met een beperking aanmelden voor onze begeleiding?

 

Je kan begeleiding aanvragen via onderstaande aanmeldingsformulieren.

Gelieve het rijksregisternummer van de persoon die je wenst aan te melden (jezelf, je kind of de persoon met een beperking) bij de hand te houden.

Privacyverklaring

De aanmelding wordt verwerkt door één van onze onthaalmedewerkers. Zij sturen op hun beurt de gegevens door naar het team waarvoor de aanmelding werd gedaan.

We verwerken je persoonsgegevens enkel voor doelstelling voor intern beheer. We zullen in geen geval je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of doorgeven aan derden.

> Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Hoe verloopt een aanmelding?

1

Aanmelden

De aanmelding gebeurt via het aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier vragen we je contactgegevens en een korte uitleg van je hulpvragen.

Wens je liever telefonisch aan te melden? Dit kan tijdens de openingsuren van ons onthaal op 011 55 99 60.

2

3

4

Gegevensverwerking en eventuele intake

Nadat we de aanmelding hebben ontvangen, worden de gegevens verwerkt.

Afhankelijk van de gekozen doelgroep en de hulpvraag, wordt je al dan niet telefonisch gecontacteerd voor een intake. Tijdens de intake worden je hulpvragen verder besproken.

 

Wachtlijst

Wanneer we alle nodige gegevens en bij aanmelding voor autisme een diagnoseverslag hebben ontvangen, wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

De wachttijd is afhankelijk van verschillende factoren:

  • de doelgroep waarvoor is aangemeld;

  • de leeftijd van de cliënt;

  • de regio waarin de cliënt woont.

Het is daarom niet mogelijk om een vast termijn op de wachttijd te plakken. In tussentijd kunnen ouders, partners of het betrokken netwerk adviezen krijgen via ons ondersteunend aanbod.

Start thuisbegeleiding

Wanneer de cliënt aan de beurt is, wordt de ouder, de cliënt zelf of het betrokken netwerk gecontacteerd door de begeleid(st)er die de begeleiding zal opstarten. Dit is een vaste begeleid(st)er die 1 tot 2 keer per maand aan huis komt voor begeleiding en ondersteuning.

Onze begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

bottom of page