top of page
Handen ondersteunen familie, Wegwijs

Over ons

Wegwijs biedt begeleiding en ondersteuning (aan huis) aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, motorische beperking, NAH of degeneratieve aandoening.

Daarnaast bieden we onder het project van Casa Corlien een oppasdienst aan kinderen tot 21 jaar met een langdurige medische zorg. 

Ons verhaal

Als twee diensten de handen in elkaar slaan

Het verhaal van Wegwijs begint oorspronkelijk bij de twee thuisbegeleidingsdiensten Limburgse Stichting Autisme en Dienst Ambulante Begeleiding. Doorheen de jaren werd de samenwerking tussen LSA en DAB steeds verder doorgedreven. In 2023 werd er beslist om de krachten van de twee diensten te bundelen tot één geïntegreerde dienst.  Vanaf 1 januari 2024 fusioneerden LSA en DAB tot één erkende dienst, met de naam Wegwijs. Dit zorgde voor administratieve vereenvoudiging en een verder doorgedreven samenwerking tussen de verschillende teams en expertises.

De gekende doelgroepen van LSA en DAB werden behouden, waardoor Wegwijs begeleiding en ondersteuning op maat kan blijven bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, motorische beperking, NAH of degeneratieve aandoening. Ook gezinnen met een medisch zorgenkind bleven rekenen op de gespecialiseerde oppas van Casa Corlien. 

Onze teams sloegen de handen in elkaar en het blijft onze missie om iedereen een kans te geven om een eigen levensweg te gaan, die zo normaal is als mogelijk en zo speciaal is als nodig. 

Ons verhaal
pionnen, missie en visie

Missie en visie

Wegwijs, erkend als RTH dienst en vergunde zorgaanbieder, biedt professionele en kwaliteitsvolle begeleiding aan gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, ​een ontwikkelingsproblematiek, een verstandelijke handicap, een motorische handicap, een niet aangeboren hersenletsel​ of degerenatieve aandoening.

 

In Residentie Vijverplein in Zutendaal begeleidt en ondersteunt men bewoners met autisme op alle levensdomeinen, opdat de persoon een hoge mate van levenskwaliteit en zelfstandigheid kan ervaren.

 

Missie

Ieder persoon met een beperking verdient levenskwaliteit en de kans om een eigen weg te gaan.

Samen zoeken naar perspectief en het gevoel hebben dat het beter gaat, dat is wat we met onze begeleiding nastreven. Samen kijken we wat hiervoor nodig is. Hierbij gaan we uit van sterktes en mogelijkheden van elke persoon. 

 

Visie

Hoe proberen we dit samen te bereiken?

  • We vertrekken vanuit je vragen, je zorgen en/of die van je ouders/je gezin.

  • We houden rekening met de behoeften, keuzes, wensen en draagkracht van jezelf, van gezinsleden.

  • We verkennen je mogelijkheden, houden rekening met beperkingen om zo te bouwen aan een leven dat zo normaal is als mogelijk en zo speciaal als nodig.

  • We streven er samen naar dat begeleiding overbodig kan worden.  

 

Dit alles doen we vanuit de kennis en expertise die de medewerkers hebben opgebouwd rond specifieke beperkingen. We werken aan expertise-opbouw door coaching en vorming, zowel intern als in samenwerking met externe organisaties. Interne samenwerking zorgt voor werkvoldoening van de medewerkers.

 

De medewerkers bieden een geëngageerde, hartelijke en deskundige begeleiding. Zij werken samen met andere diensten en organisaties uit diverse sectoren die betrokken zijn bij het gezin en de cliënt. Zo dragen we doelgroep specifieke expertise uit naar andere sectoren.

 

  • We hebben respect voor de persoon die je bent, je eigen keuzes, je levensovertuiging, je waarden en normen.

  • Eerlijkheid, echtheid, open communicatie en flexibiliteit zijn belangrijke waarden.

  • Beslissingen en verantwoordelijkheden blijven bij jou, wij nemen niet over. De begeleider geeft raad zodat je zelf de beste beslissingen kan nemen.

Missie en visie

Ons team

Wegwijs is multidisciplinair samengesteld. Ons team van begeleiders bestaat uit orthopedagogen, ergotherapeuten, klinisch of toegepaste psychologen, logopedisten, kinesisten en maatschappelijk werkers. Ze hebben reeds verschillende jagen expertise opgebouwd in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

team autisme
Team autisme

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

team vroegbegeleiding
Team Vroegbegeleiding

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een ongewone start, ontwikkelingsstoornis of verstandelijk beperking

team verstandelijke beperking
Team verstandelijke beperk

Voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen met een verstandelijk beperking.

team hana
Team HANA

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of motorische beperking.

team casa corlien
Team Casa Corlien

Thuisoppas voor medische zorgkinderen van 0 tot 21 jaar.

team onthaal
Team onthaal

Eerste contact voor cliënten en administratieve ondersteuning van de begeleiders.

Ons team
Rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten

Als dienst zijn we erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap) en wordt verwacht dat we een kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden. Voor zowel onze dienst als voor al wie begeleiding krijgt van onze medewerkers gelden er rechten en plichten. We geven de algemeen geldende regels mee, alsook de specifieke aandacht voor minderjarigen.

vzw Stijn

vzw Stijn

Wegwijs maakt deel uit van Stijn vzw, een netwerk van diensten en voorzieningen die ondersteuning en zorg bieden aan personen met een beperking. Het aanbod omvat thuisbegeleiding, begeleid werk, dag- en woonopvang.

De samenwerking binnen dit netwerk heeft een meerwaarde voor alle aangesloten dienstencentra. Door gezamenlijk overleg, intervisie en een gedragen beleidsvisie worden de afzonderlijke dienstencentra ondersteund én kunnen cliënten beter geholpen worden. 

vzw Stijn
bottom of page