top of page
vroegbegeleiding; kind speelt met houten huis

Voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar met een ongewone start, ontwikkelingsstoornis of (kenmerken van) autisme.

 

Kent jouw kindje een ongewone start? Of heeft jouw kind een ontwikkelingsvertraging, -stoornis of (kenmerken van) autisme? Dit brengt veel vragen en onzekerheden bij jou als ouder. De Vroegbegeleiding van Wegwijs is er om jou te ondersteunen en om je adviezen te geven om je kind zo goed als mogelijk te laten ontwikkelen.

Je vragen, wensen, zorgen en krachten vormen het vertrekpunt in de begeleiding.

Vroegbegeleiding

Thuisbegeleiding

Voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar vertrekt de thuisbegeleiding vanuit de vragen en bezorgdheden van de ouder(s). Dit betekent dat we ingaan op de specifieke hulpvragen van elk gezin of iedere cliënt, om zo samen een plan op maat uit te werken. Elk gezin en elk kind vraagt zijn eigen, unieke aanpak. 

 

De thuisbegeleiding is pedagogisch en psychologisch gericht. Zo geven we je als ouder opvoedingsgerichte adviezen en handvaten op maat van je kind. Daarnaast kunnen we ook een emotionele steun bieden.

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen worden de momenten en de frequentie van de huisbezoeken afgesproken en ingepland. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten… Een huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

​De begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

gio in de kinderopvang of klas

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Globale Individuele Ondersteuning, of GIO, biedt ondersteuning aan jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme of een specifieke ondersteuningsbehoefte in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar.

Globale Individuele Ondersteuning is specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar.

 

Het gaat om laagdrempelige (Rechtstreeks Toegankelijke) en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school van het kind, zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen spelen, leren, vriendschappen sluiten, ...

Lees meer
bottom of page