top of page
vroegbegeleiding; ontwikkelingsvertraging; begeleidster speelt met jong kind

Ontwikkelingsvertraging bij jonge kinderen

Begeleiding en ondersteuning aan ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar met een ontwikkelingsvertraging of -stoornis

Het team van de Vroegbegeleiding is er voor jouw kind, voor jou als ouder en voor jullie gezin. Je vragen, wensen, zorgen en krachten vormen het vertrekpunt in de begeleiding.

Aanvragen
Wat houdt de thuisbegeleiding in?

 • Ondersteuning van de ontwikkeling van je kind:

  • adviezen rond motoriek, taal, sociale en emotionele ontwikkeling.

  • tips rond de dagelijkse opvoeding zoals slapen gaan, zindelijkheid, eten…

 • Het samen bepalen van de best passende opvoedingsadviezen.

 • Informatie over praktische en administratieve vragen, hulpmiddelen.

 • Inlichtingen over opvang, school.

 • Hoe jullie het ouder zijn ervaren, beleven.

  • Samen staan we stil bij wat ouderschap voor jou betekent en hoe je dit beleeft.

  • We zijn er voor jou wanneer er vragen en bezorgdheden naar boven komen.

 

Wij komen bij jullie op huisbezoek en​
 • observeren je kind;

 • oefenen en proberen samen dingen uit;

 • voeren adviserende gesprekken met jou als ouder.

Onze begeleiders hebben kennis over
 • ontwikkelingsvertraging

 • autismespectrumstoornis

 • verstandelijke, fysieke of meervoudige beperkingen bij kinderen.

​De begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

Praktische info

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

bottom of page