top of page
GIO in de kinderopvang

Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Ondersteuning van jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme of een specifieke ondersteuningsbehoefte in de kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. 

Met Globale Individuele Ondersteuning (GIO) zet Wegwijs in op ondersteuning in de opvang of bij jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme of een specifieke ondersteuningsbehoefte tot en met het eerste leerjaar. Er wordt ondersteuning aangeboden bij de overgangsmomenten zoals de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang, …

Om die ondersteuning te realiseren, werken de ouders, de kinderopvang of school, de thuisbegeleidingsdienst en eventuele andere betrokkenen samen. Begeleiders of leerkrachten ontvangen ondersteuning in de aanpak van het autismegerelateerde gedrag en dit sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Na afloop van het GIO-traject is het de bedoeling dat zij zelf aan de slag kunnen gaan met de verkregen adviezen, zodat het kind zo goed als mogelijk kan deelnemen aan de reguliere kinderopvang of school. De principes van de werking zijn: voordoen, samendoen, advies geven en bespreking.

Het GIO-traject geeft recht op maximaal 30 uur praktische ondersteuning en begeleiding binnen de kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. De aard van deze ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke noden, die zich in volgende modules kunnen bevinden:

  • ​Inzicht in de individuele ondersteuningsbehoefte van het kind

  • Structuren van de leeromgeving

  • Communicatie en interactie

  • Emotie en gedrag

  • Adaptieve vaardigheden zoals eten, slapen, zindelijkheid, …

  • Spel en vrije tijd

  • Transitie/overgang

GIO aanvragen

Zowel ouders als de kinderopvang of school kunnen een aanvraag doen naar Globale Individuele Ondersteuning. Belangrijk hierbij is dat beide partijen op de hoogte zijn en akkoord gaan met de aanvraag. Daarom wordt er altijd een mondelinge of schriftelijke bevestiging gevraagd van de andere partij (niet-aanvrager).

Pas na bevestiging van beide partijen is de aanvraag defnitief. 

Aanvragen

Wat is GIO?

VISUEEL UITGELEGD

bottom of page