top of page

Links

De links onderaan zijn een greep van de diensten of verbanden waar Wegwijs mee samenwerkt.

Regelgeving
 • www.vaph.be: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap met info over tussenkomsten voor zowel minderjarigen als meerderjarigen.

 • www.handicap.belgium.be: je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning, alsook voor de erkenning van handicap.

 • www.groeipakket.be/tegemoetkomingen: kinderen in Vlaanderen hebben recht op een Groeipakket (vroeger kinderbijslag): een pakket van financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind in elk gezin. Want elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontplooien. Wat kan er allemaal in je Groeipakket zitten? Vb zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

 • www.vlaamsesocialebescherming.be:  met informatie over zorgpremie, zorgbudget en mobiliteitshulpmiddelen.

 • www.jeugdhulp.be: in Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan, elk met hun eigen opdracht.

 • www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijnbiedt informatie over handicap, erkenning, financiële steun in Vlaanderen.

 

Bijstandsorganisaties

Ondersteunen personen die een budget ontvingen (PVB of PAB)  bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget en de organisatie van hun ondersteuning:

 

Dienst OndersteuningsPlan

​Een dienst ondersteuningsplan helpt om de ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt zoeken naar de meest geschikte ondersteuning: 

www.doplimburg.be

Dubbeldiagnose Limburg​

De werkgroep van Team Zorgtraject Dubbeldiagnose bracht informatie rond de doelgroep verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen samen. Het team Zorgtraject is een samenwerkingsverband tussen GGZ en VAPH-actoren. De website tracht enkele vragen te bundelen en het hulpverleningsaanbod voor deze doelgroep overzichtelijk weer te geven.

Hulpmiddelen - aanpassingen

Informatie over hulpmiddelen die door personen met een handicap en hun verzorgers of begeleiders gebruikt worden:

Toegankelijkheid

Inter bouwt aan een inclusieve en toegankelijke samenleving voor gebouwen, evenementen: www.inter.vlaanderen

Mobiliteit

Lotgenoten- of belangenverenigingen voor personen met een handicap
 • Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp. Zit je met vragen rond je zelfhulpgroep deze site biedt een zoekfunctie voor de verschillende groepen: www.zelfhulp.be

 • De KVG groep omvat vijf deel-vzw’s die streven naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen: www.kvg.be

 • VFG is een vereniging voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk: www.vfg.be

 • STAN Trefpunt VerSTANdelijke Handicap vzw is een onafhankelijke vereniging voor mensen met een enkelvoudige of meervoudige verstandelijke handicap:   www.trefpuntstan.be

 • Onafhankelijk Leven helpt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap de regie van hun leven in handen te nemen: www.onafhankelijkleven.be

 • Ouders voor Inclusie is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie. Wij verdedigen en bevorderen inclusie als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van hun beperking: www.oudersvoorinclusie.be

 • BOKS vzw is een koepel-organisatie voor alle stofwisselingsziekten die individueel te zeldzaam zijn om steun en belangstelling van het grote publiek te krijgen: www.boks.be

 • De Hersenletsel Liga wil alle mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met NAH en hun omgeving verbinden en versterken: www.hersenletselliga.be

 • Rondpunt vzw ijvert voor een goede opvang van alle (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval en sensibiliseert voor een veiliger verkeer. Slachtoffers, naasten, nabestaanden, veroorzakers en professionals kunnen bij Rondpunt terecht met al hun grote én ook kleine zorgen: www.rondpunt.be

 • Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van ouders: www.downsyndroom.eu

 • Thuisbegeleidingsdiensten Vlaanderen: www.thuisbegeleidingsdiensten.be 

Sport

G-sport Vlaanderen vzw realiseert drempelverlaging voor personen met een beperking en inspireert hen om te gaan sporten en bewegen:   www.gsportvlaanderen.be

Vakanties
 • Toegankelijk op reis gaat over reizen, rekening houdend met een beperking. Deze website bevat allerlei slimme tips en boeiende reisverslagen:   www.toegankelijkopreis.be

 • Vlaanderen wil een aangenaam vakantieland zijn voor iedereen, ook voor toeristen met extra noden of bepaalde zorgvragen. Toerisme Vlaanderen helpt ook die bezoekers graag op weg en ondersteunt de toeristische sector zodat ook mensen met een beperking een zo prettig mogelijke vakantie kunnen doorbrengen: www.vlaanderen.be/toegankelijk-toerisme-in-vlaanderen

Tewerkstelling

Heb je een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking, of heb je een medewerker met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking: www.vdab.be/arbeidsbeperking

Sociale kaart

De sociale kaart kan voor verschillende doelgroepen van pas komen om een antwoord te vinden op vragen als: Welke voorziening voldoet aan de hulpvraag? Wat zijn de adresgegevens, het telefoonnummer, e-mailadres, openingsuren … van die diensten? www.socialekaart.be

Onderwijs

Alle info over het onderwijs in Vlaanderen: www.onderwijs.vlaanderen.be

Thuisbegeleidingsdiensten Autisme in Vlaanderen:

 

Diensten Autisme:

 

Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap:

 

Samenwerkingsverbanden:

bottom of page