top of page
aanbod Wegwijs voor professionelen; outreach aanbod Wegwijs

Outreach aan professionelen

Via mobiele en ambulante outreach kan Wegwijs kennis overdragen naar een groep van minimaal drie professionelen, die behoefte hebben aan handicap specifieke knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

Het outreach aanbod is gratis.

Wie kan beroep doen op dit aanbod?
 • Kinderopvang

 • Buitenschoolse opvang

 • Scholen binnen het reguliere of bijzondere onderwijs

 • Diensten Bijzondere Jeugdzorg

 • Diensten voor gezinszorg en eventueel aanvullende thuiszorg

 • Partners van Huis van het Kind

 • Speelpleinwerking

 • Asielcentra

 • Ouderinitiatieven

Ons outreach programma wordt altijd afgestemd op de vragen en mogelijkheden van de desbetreffende dienst.

Rond welke doelgroepen hebben wij expertise in huis?
 • Risicokindjes door vroeggeboorte of een ziekte

 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvertraging

 • Kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme

 • Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 • Kinderen, jongeren en volwassenen met een NAH, motorische beperking of degeneratieve aandoening.

 • De (on)zichtbare gevolgen van een NAH

Hieronder vind je een greep uit de mogelijke thema’s van onze outreach.
 • Kennismaking met de dienst Wegwijs en het brede aanbod

 • Ontwikkeling en ontwikkelingsstimulatie (motoriek, taal, cognitie, sociaal, zelfredzaamheid) en eventueel observaties. Taalgebruik en taalstimulatie

 • Stimuleren van communicatieve vaardigheden

 • Wat als de gewone aanpak onvoldoende werkt? (Aanpak van moeilijk of specifiek gedrag)

 • Snoezelen

 • Omgaan met ouders: Wat betekent het voor ouders om een zorgenkindje te hebben? Hoe kunnen we in communicatie treden om te ondersteunen?

 • Inclusie is geen vanzelfsprekendheid. Hoe leren we kijken naar noden en behoeften?

 • Hoe omgaan met een kind met een verstandelijke beperking in de buitenschoolse opvang?

 • Verwerkingsthema’s: balans draagkracht-draaglast, fases van verwerking, levend verlies, praten met het kind over handicap, wat met broers/zussen, …

 • Basisvorming autisme, belevingsparcours autisme

 • ASS en specifieke thema’s: vrije tijd, voeding, communicatie, prikkelgevoeligheid, …

 

Zitten je als dienst nog met een andere vraag of nood? Neem gerust contact op zodat we met jou kunnen bekijken wat er mogelijk is vanuit onze outreach.

Praktisch

Wenst u beroep te doen op ons outreach aanbod? Contacteer ons via info@wegwijs.stijn.be, met een duidelijk beschrijving van de outreachvraag. 

Voorwaarden
 • Er moeten minstens 3 personen van de aanvragende dienst aanwezig zijn tijdens de outreach.

 • Er wordt een RTH-overeenkomst aangegaan, waarvoor RTH-prestaties geregistreerd worden (aantal afhankelijk van het aantal uren outreach).

 • Outreach is volledig gesubsidieerd en gratis. Er worden geen vervoersonkosten aangerekend.

Zijn er nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

bottom of page