top of page

Team HANA biedt begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een​

 • niet-aangeboren hersenletsel

 • motorische beperking

 • degeneratieve aandoening

Je krachten, bezorgdheden en verwachtingen staan centraal. We bieden psychosociale begeleiding, geven advies en informatie. Samen komen we tot een begeleiding op maat.

NAH / Motorische beperking

Wat houdt de thuisbegeleiding in?

We komen bij de cliënt of het gezin aan huis.

​De krachten, bezorgdheden en verwachtingen van de cliënt en zijn of haar betrokken netwerk staan centraal. We bieden psychosociale begeleiding, geven advies en informatie. Samen komen we tot een begeleiding op maat.

We ondersteunen je bij thema's zoals:
 • wie ben ik

 • persoonlijke groei

 • beperkingen, moeilijkheden, ... en hoe er mee omgaan

 • lichamelijk en/of psychisch welbevinden

 • school en/of werk

 • invulling van je dag

 • vriendschappen, relaties, ...

 • intimiteit en seksualiteit

 • wonen

 • organiseren en plannen

 • administratie

 • samenleven met je gezin

 • mobiliteit

​De begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

Praktische info

Als cliënt of gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

Vormingsaanbod NAH

De zichtbare en niet-zichtbare gevolgen van een NAH

Een niet-aangeboren hersenletsel kan heel wat gevolgen hebben voor de getroffen persoon en voor de omgeving. Zichtbare gevolgen worden snel herkend. De niet-zichtbare gevolgen worden vaak op een later moment pas duidelijk.

 

Dit voorjaar organiseren we twee vormingsavonden:

 

 • Dinsdag 26 maart 2024 kijken we beknopt naar de werking van de hersenen en zoomen we in op de algemene gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. We geven tips en tricks om ermee om te gaan en om het brein fit te houden. 
   

 • Dinsdag 30 april 2024 verdiepen we ons in de niet-zichtbare gevolgen bij een niet-aangeboren hersenletsel en gaan we graag met jullie in dialoog.

Uur

Beide vormingen starten om 19:00 uur stipt. We ronden af rond 21:15 uur.

Locatie

Wegwijs, Donkweg 49, 3520 Zonhoven

Kostprijs

€ 7,00 per deelnemer per vorming, te betalen bij online inschrijving.

Praktisch

Gezien ons prestatiesysteem zijn we genoodzaakt om 0,174 RTH-punten per vorming te registreren per cliënt in begeleiding, op de wachtlijst of reeds afgerond.

Inschrijven

 • Je kan je inschrijven voor één of beide vormingen.

 • Je schrijft altijd in op naam van de cliënt met een NAH.
  Het aantal tickets dat je bestelt, staat gelijk aan het aantal personen dat aanwezig zal zijn.

 • Online inschrijven kan tot en met 20 maart 2024.

 • Met de inschrijving ga je akkoord met de RTH-overeenkomst, collectieve rechten en plichten en annulatievoorwaarden.

bottom of page