top of page

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen via onze thuisbegeleiding ondersteund worden rond hun dagelijkse hulpvragen. Mogelijks heeft het kind, de jongere of volwassene bijkomende emotionele- of gedragsproblemen.​

We bieden persoonlijke en psychosociale begeleiding op maat, waarbij we vertrekken van de vragen en zorgen van de ouders (kinderen), de jongere of volwassene of hun betrokken netwerk.

Verstandelijke beperking

Wat houdt de thuisbegeleiding in?

 

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking richten we ons op begeleiding en ondersteuning aan huis, en dit om het dagelijkse leven en omgang van de cliënt.

De vertrekken vanuit de vragen en bezorgdheden van de ouder(s), of kijken we naar de noden van de jongere of volwassene en zijn/haar betrokken netwerk. We gaan in op de specifieke hulpvragen van elk gezin of iedere cliënt, om zo samen een plan op maat uit te werken. 

 De thuisbegeleid(st)er  is er voor jou als ouder en voor je kind, voor jezelf en je gezin en voor je betrokken netwerk. We zoeken samen met jullie en de mensen die rond jullie staan naar perspectief. We bekijken samen hoe zaken die moeilijk lopen, opnieuw hanteerbaar kunnen worden. Hierbij gaan we uit van de sterktes en mogelijkheden van elke persoon. 

Het gezin of de cliënt krijgt een vaste begeleid(st)er. Samen worden de momenten en de frequentie van de huisbezoeken afgesproken en ingepland. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Een huisbezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

​De begeleiding is tijdelijk en op maat van elke cliënt. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvragen die er zijn. 

Onze aandacht gaat naar​​

Beeldvorming​
 • Samen verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van het kind, de jongere of volwassene.

 • We brengen de noden in beeld via een gerichte observatie en beeldvormend onderzoek.

Gesprek en steun​
 • We bieden de mogelijkheid om te praten over ongerustheden, twijfels, het beleven van moeilijkheden.

 • We gaan op zoek naar een evenwicht tussen zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf als ouder.

Advies​
 • We geven je advies over hoe je met je kind en met elkaar moet omgaan.

 • Er wordt gekeken naar de gedragsaanpak en passen deze aan bij moeilijke situaties.

 • We stimuleren de zelfredzaamheid en vaardigheden van het kind, de jongere of volwassene.

 • Samen zoeken we naar een leuke en nuttige invulling van de vrije tijd.

Informatie en doorverwijzing op maat​
 • We gaan op zoek naar een gepaste school.

 • Er is ruimte voor vragen over de toekomst.

 • We helpen je bij de sociale administratie en alles wat er bij komt kijken.

 • Indien nodig, zullen we samenwerken met andere betrokkenen.

Dit alles doen we via gesprek en in overleg, door samen te observeren, uit te proberen en te oefenen.

Praktische info

Als gezin krijg je een vaste begeleid(st)er. Samen spreken we de momenten en de frequentie van de huisbezoeken af.  De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jouw thuis. Indien nodig werken we samen met andere betrokkenen zoals de kinderopvang, school, artsen, therapeuten…

Per huisbezoek is er een wettelijke bijdrage via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of een Persoonsvolgend Budget (PAB).

bottom of page