top of page

Privacy verklaring

In de privacyverklaring hieronder vertellen we hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor al onze cliënten, zowel de huidige, vroegere als toekomstige cliënten, hun netwerk, personeelsleden, stagiairs, sollicitanten, vrijwilligers en alle bezoekers van de website(s).

Privacyverklaring

Privacyverklaring vzw Stijn

Algemeen

Om de kwaliteit van deskundige zorg te kunnen garanderen, hebben we nood aan informatie en persoonsgegevens en bij uitbreiding ook aan persoonlijke gegevens (onder meer betreffende de gezondheid).

Bij Stijn vzw hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken we deze persoonsgegevens met de nodige zorg en met respect voor het beroepsgeheim.

We nodigen u uit de tijd te nemen om deze Privacyverklaringen door te nemen, waarin we u vertellen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen

Stijn vzw heeft het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

 

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacyverklaring kan te allen tijde gericht worden aan de plaatselijke verantwoordelijke voor deze gegevens of de DPO (Data Protection Officer) van Stijn vzw (KBO 0439.452.461):

 

Stijn vzw, DPO

Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt

011 198 900

dpo@stijn.be

bottom of page