top of page

Decreet Rechten Minderjarigen (DRM)

Elke cliënt in de hulpverlening beschikt over bepaalde plichten, maar ook over bepaalde rechten. Minderjarige kinderen uiteraard dus ook. 

Rechten en plichten van het minderjarige kind (DRM)

 

Doordat minderjarigen nog vaak gekenmerkt worden door een bepaalde kwetsbaarheid en afhankelijkheid, wil men hun rechtspositie verduidelijken en versterken door minderjarigen te informeren over hun rechten. Op het ogenblik dat een minderjarige of zijn gezin professionele hulp krijgt, treedt hiervoor het decreet Rechtspositie van de Minderjarige (DRM) in werking. Op volgende website vind je een overzicht van deze elf rechten voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp: www.rechtspositie.be

Bij de opstart van de thuisbegeleiding informeert de thuisbegeleid(st)er de minderjarige cliënt niet enkel over de inhoud van thuisbegeleiding, maar ook over zijn rechten. Dit gebeurt aan de hand van een brochure op maat. Jongeren kunnen ook zelf hun rechten lezen in deze brochure. Om deze kinderen en jongeren een duidelijke stem te geven, wordt aan de minderjarigen gevraagd een document te ondertekenen dat ze hierover geïnformeerd zijn.

Algemeen worden kinderen jonger dan twaalf jaar onbekwaam geacht om deze rechten uit te oefenen. Dit betekent dat de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger optreden/optreedt als plaatsvervanger voor het uitoefenen van deze rechten. Een minderjarige ouder dan twaalf jaar wordt vermoed in staat te zijn zelfstandig zijn rechten uit te oefenen. Wanneer een hulpverlener echter kan aantonen dat de cliënt niet in staat is te oordelen wat in zijn belang is, kan dit vermoeden weerlegd worden. 

bottom of page