top of page
autisme begeleiding bij kind

Wegwijs biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind of jongere met de diagnose ASS. Ook volwassenen met ASS worden begeleid en ondersteund in hun dagelijkse leven.

Om begeleiding te kunnen krijgen, moet er een diagnose van ASS of een vermoeden van ASS vastgesteld zijn door een (kinder)psychiater.

Autisme

Wat is autisme?

Net zoals alle mensen zijn mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) onderling erg verschillend. Vandaar ook het woord ‘spectrum’, wat verwijst naar de grote variatie tussen mensen met ASS. De verschillen zijn er niet enkel op het vlak van ASS-kenmerken, maar ook op het vlak van intelligentie, taal, persoonlijkheid, culturele achtergrond, ...

Liga Autisme Vlaanderen logo

Liga Autisme Vlaanderen

In 2017 werd door de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. De taak van de Liga Autisme Vlaanderen is om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op het vlak van beleid als op het vlak van uitvoering. 

bottom of page