top of page
liga autisme vlaanderen handen op elkaar

Op 1 oktober 2017 werd de Liga Autisme Vlaanderen opgericht door de vier thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen.

 

Deze samenwerking bestond al jaren maar kreeg een nieuwe vorm om de autismespecifieke werking van de diensten ook op Vlaams niveau kracht bij te zetten. In een veranderend zorglandschap, waar doelgroepspecifiek werken steeds vaker onder druk staat, zet de Liga Autisme Vlaanderen wél expliciet in op autismespecifieke zorg. Op die manier wordt de opgebouwde expertise rond ASS nog verder versterkt. 

Liga Autisme Vlaanderen

De Liga Autisme Vlaanderen heeft als doelen:

 • Versterken van de kwaliteitsvolle hulpverlening voor personen met autisme en hun netwerk.

 • Realiseren van Vlaanderen-brede projecten rondom autisme vanuit reële noden én aansluitend bij de nieuwe evoluties in de zorgsector.

 • Bundelen van krachten uit de professionele, autismespecifieke zorgsector.

 

Contactgegevens

De Liga Autisme Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen

 

Meer informatie over de concrete projecten en de werking van de Liga is terug te vinden via de website www.ligaautismevlaanderen.be.

Voor vragen kunt u terecht bij Jo Renty, coördinator Liga Autisme Vlaanderen, op info@ligaautismevlaanderen.be of 0492/23 41 46. 

autisme chat

Autisme Chat

Personen met autisme en hun directe netwerk (ouders, grootouders, brussen, partners, …) kunnen gratis en anoniem terecht bij de Autisme Chat. Professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme, waaronder dus enkele medewerkers van Wegwijs, bemannen deze chat.

Men kan bij de Autisme Chat terecht met zorgen en vragen, zoals:

 • Mijn zoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga ik hiermee om?

 • Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten buitenshuis te doen, moeten we haar pushen?

 • De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt.

 • Ik heb zelf autisme en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt.

 • Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er moeilijk mee.

 • Mijn broer heeft autisme, maar ik vind het niet eerlijk dat mijn ouders hem veel meer aandacht geven dan ik.

 • Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

De Autisme Chat is open op de volgende momenten:

 • Maandag tussen 18u en 22u

 • Dinsdag tussen 18u en 22u

 • Woensdag tussen 14u en 22u

 • Donderdag tussen 18u en 22u

Er wordt geen nieuw gesprek meer gestart na 21u45. 
De Autisme Chat is gesloten op feestdagen.

Autisme chat

Zomerkampen

Álle kinderen hebben recht op fijne vrije tijd!

 

Sinds 2018 organiseert de Liga Autisme Vlaanderen, telkens in samenwerking met een partnerorganisatie, zoals Jonge Helden, AFYA en Sport Vlaanderen, zomerkampen exclusief voor kinderen en jongeren met autisme én een normale begaafdheid.

Vrije tijdsinvulling verloopt bij veel kinderen en jongeren met autisme vaak wat moeilijker. Het veronderstelt namelijk heel wat vaardigheden, zoals sociale contacten aangaan, nieuwe dingen uitproberen, omgaan met veranderingen, … Daarom is het voor deze kinderen vaak minder vanzelfsprekend om deel te nemen aan reguliere kampen. Voor sommige kinderen met autisme lukt dit wel, mits een goede voorbereiding en ondersteuning tijdens het kamp; voor anderen is een regulier kamp moeilijk, omwille van téveel prikkels, téveel onvoorspelbaarheid, té grote groepen, …

​​

De begeleidingsteams van deze kampen bestaan uit (sport)animatoren van de partnerorganisatie én medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme. Ook vanuit de Limburgse Stichting Autisme engageren elk jaar verschillende thuisbegeleiders zich om kinderen en jongeren met autisme een leuke kampweek aan te bieden.

Meer informatie over de werking, deelname- en inschrijvingsvoorwaarden van deze zomerkampen is terug te vinden op de website www.ligaautismevlaanderen.be.

Zomerkampen

Documentaires

De Liga Autisme Vlaanderen werkte mee aan twee filmprojecten om autisme bij kinderen in beeld te brengen: 'De Wereld in mijn Hoofd' en 'Radio Felix'.

documentaire de wereld in mijn hoofd
De Wereld in mijn Hoofd
documantaire de wereld in mijn hoofd

'De wereld in mijn hoofd' brengt het verhaal van drie kinderen met autisme: Bram, Laure en Aukje. Drie kinderen met eigen talenten en interesses, die de wereld op een andere manier beleven, gekleurd door hun autisme. Deze film geeft ons inkijk in de wereld in hun hoofd en de invloed hiervan op hun omgeving.

In het verlengde van de film ontwikkelde de Liga Autisme Vlaanderen een uitgebreide brochure over autisme. In deze brochure geven we invulling aan het abstracte en moeilijke begrip autisme, zodat het makkelijker wordt je voor te stellen wat deze diagnose voor kinderen met autisme betekent. In de brochure komen onder meer volgende thema's aan bod: wat is autisme?, contextblindheid,  zintuigelijke informatieverwerking, omgang met anderen, soepel denken en handelen, sterke punten...

De brochure bevat een code waarmee u de documentaire online kan bekijken.

> Bekijk hier de trailer van 'De Wereld in mijn Hoofd'

Bestellen

De brochure en bijhorende documentaire kost 10,00 EUR + 3,00 EUR verzendkosten.

Na ontvangst van uw betaling, wordt de brochure per post verstuurd naar het door u opgegeven adres.

Achteraan de brochure vindt u een code waarmee u online de documentaire kan bekijken.

Radio Felix

Deze film maakt deel uit van de reeks Ket & Doc, met kinderen als doelpubliek. Felix is presentator van zijn eigen radio programma: Radio Felix! Hij bericht over politieke wantoestanden en spannende tenniswedstrijden in zijn eigen verzonnen nieuws-wereld. Op school wordt Felix vaak op de proef gesteld door zijn autisme. Hij gebruikt zijn radioprogramma om de confrontaties op school beter te begrijpen. Er wordt bijkomend een lespakket ontwikkeld voor onderwijzend personeel van kinderen vanaf 10 jaar.

° De Liga Autisme Vlaanderen werkte hiervoor samen met Associate Directors, Ketnet, J.E.F. en VAF.

> Klik hier voor meer informatie over 'Radio Felix' en de bijhorende inleefpakketten.
Documentaires

Wetenschappelijk onderzoek

Chloè Bontinck, wetenschappelijk medewerker van de Liga, maakt de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de thuisbegeleidingspraktijk. Dit om de kennis en autismespecifieke ondersteuning van thuisbegeleiders te versterken, maar ook om ervoor te zorgen dat de noden vanuit de praktijk hun weg vinden naar het wetenschappelijk onderzoek.

Concreet bestaat het takenpakket van de wetenschappelijk medewerker uit de volgende taken:

 • De stroom aan wetenschappelijke publicaties rond ASS opvolgen en op een heldere manier vertalen en communiceren naar de thuisbegeleiders (= aanbodgestuurd).

 • Inspelen op de noden van thuisbegeleiders en hun vragen beantwoorden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek (= vraaggestuurd).

 • Initiatieven van thuisbegeleidingsdiensten (bv. vorming, studiedagen) ondersteunen met input vanuit wetenschappelijk onderzoek.

 • Samenwerken met wetenschappelijke instellingen in het kader van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (bv. Academische Werkplaats Autisme).

 • De organisatie van het congres van de Liga Autisme Vlaanderen.

 

Chloè schrijft een bijdrage voor elke editie van de nieuwsbrief van de Wegwijs. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina.

Wetenschappelijk onderzoek
bottom of page