top of page

Regelgeving & financiering

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning en kan ingezet worden voor:

  • Individuele begeleiding;

  • dagopvang waarbij de aanbieder zinvolle daginvulling aanbiedt;

  • verblijf waarbij je kan overnachten bij een zorgaanbieder.

RTH is een aanbod voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor deze hulp dient er geen aanvraag te gebeuren bij het VAPH (meerderjarigen) of de Intersectorale Toegangspoort (minderjarigen). Je kan rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder. Er zijn mogelijk wel wachtlijsten bij de zorgaanbieder.

Meer info over RTH vind je op de site van het VAPH: www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) voor minderjarigen

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH geeft om de assistentie voor het kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijk assistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de Intersectorale Toegangspoort.

 

Meer info vind je op de site van het VAPH:

www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pab/algemeen

Hier vind je er info over de aanvraagprocedure, hoe je versnelt een toekenning kan krijgen wanneer er sprake is van een degeneratieve aandoening en hoe je het budget kan besteden

 

Persoonsvolgend Budget voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

 

Meer info vind je op de site van het VAPH:

www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/algemeen

Je vindt er info over de aanvraagprocedure, wat indien je meer of sneller nood hebt aan een budget en hoe je het budget kan besteden.

bottom of page