top of page

ASSorti

Een ontmoetingsplek voor volwassenen met autisme en een normale begaafdheid.

Sociale contacten hebben een positieve invloed op je  welbevinden. Het helpt je goed te voelen en sterker in het leven te staan. Je leert jezelf beter kennen en waarderen. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten is voor mensen met autisme een extra grote uitdaging. Weten wat je moet vertellen, aanvoelen wat de ander wil, initiatief nemen, het plannen en organiseren van een ontmoeting zijn mogelijke hindernissen waar mensen met autisme tegenaan lopen. ASSorti zet zich hiervoor in!

assorti ontmoetingsmomenten voor volwassenen met autisme

Op regelmatige basis creëert ASSorti een ontmoetingsplek waar mensen met autisme en een normale begaafdheid in verbinding kunnen gaan met elkaar. Er zijn steeds thuisbegeleiders aanwezig die de bijeenkomst in goede banen leiden. Binnen een veilig kader kunnen volwassenen met autisme anderen ontmoeten. We hechten er veel belang aan dat we een plek aanbieden waar mensen zichzelf kunnen zijn en op hun eigen tempo in contact kunnen komen met anderen. 

Hoe?

We streven naar een autismevriendelijke moment door materialen aan te bieden die het sociaal contact kunnen ondersteunen. Voorbeelden van dit materiaal zijn gesprekskaarten, gezelschapsspellen, kennismakingsspelen,… Deze ontmoetingsmomenten vinden plaats op verschillende locaties in Limburg. 

 

Voor wie?

Voor volwassenen met autisme en een normale begaafdheid.

ASSorti behoort tot het aanbod van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Kostprijs

€7,00 per persoon (€ 6,37 RTH-sessie + € 0,63 administratieve kost)
Consumpties ter plaatsen zijn niet inbegrepen.

Inschrijvingsvoorwaarden
  • ​De inschrijving staat op naam van de persoon met de diagnose ASS.

  • Er worden RTH-sessies geregistreerd op naam van de persoon met de diagnose ASS. Hiervoor hebben wij het rijksregisternummer nodig.

  • Wij dienen te beschikken over een diagnoseattest of -verslag waarin (het vermoeden van) de diagnose ASS bevestigd wordt door een (kinder)psychiater. 

  • Dit is een aanbod binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Indien je beschikt een persoonsvolgend budget, kan je je niet inschrijven via de website.

  • Enkel deelnemers uit de provincie Limburg kunnen deelnemen aan ASSorti.

  • De inschrijving dient onmiddellijk betaald te worden.

Regio Noord-Limburg

Dinsdag

8/10/2024

19:00 - 21:00

De Perelaar

Peer

bottom of page