top of page
impact-training

ImPACT-oudertraining

ImPACT staat voor 'Improving Parents As Communication Teachers', ofwel 'ouders versterken als lesgevers in communicatie’. Deze wetenschappelijk onderbouwde oudertraining gaat uit van het idee dat ouders de beste leerkrachten zijn voor hun kinderen. 

Wat is de ImPACT-oudertraining?

De ImPACT-training helpt de ouder bij het stimuleren van de sociale betrokkenheid, de taal, de sociale imitatie en het spel van hun jong kind met (een vermoeden van) autisme. Kinderen met autisme leren immers niet op dezelfde manier als typisch ontwikkelende kinderen. Daarom moeten ouders vaak op een andere manier met hun kind met autisme omgaan, zodat het kind voluit kan ontwikkelen.

De training is voor ouders van kinderen van 9 maanden tot 6 jaar met (een vermoeden van) autisme​.

Inhoud

De totale training duurt 3 maanden, waarbij groepssessies en individuele sessies aan huis elkaar wekelijks afwisselen. De individuele sessies aan huis worden in samenspraak met jou vastgelegd.

De volgende thema’s of doelen kunnen aan bod komen:

 • Mijn kind geeft nooit aan dat het dorst heeft. Hoe kan ik dit stimuleren?

 • Mijn dochter speelt altijd alleen. Hoe kan ik met haar samenspelen?

 • Mijn kind maakt weinig oogcontact. Hoe kan ik dit stimuleren?

 • Als ik iets vraag, lijkt mijn zoon soms niet te reageren. Hoe trek ik zijn aandacht?

 • Mijn kind gebruikt het speelgoed niet waarvoor het bedoeld is. Is dat oké?

 • Mijn kind kan zich niet goed uitdrukken, waardoor ik hem niet begrijp en hij gefrustreerd geraakt. Hoe kunnen we beter communiceren samen?

 • Hoe kan ik fantasiespel bij mijn kind stimuleren?

 • Hulp vragen is erg moeilijk voor mijn dochter. Hoe kan ik dit uitlokken?

 • Mijn kind doet niet na wat zijn broer doet, terwijl hij er veel van zou kunnen leren.

Tijdens de groepssessies leren ouders doelen bepalen voor hun kind en krijgen ze uitleg en instructies waarmee ze de doelen kunnen bereiken. De sessies zijn een combinatie van presentaties, beeldfragmenten en besprekingen. Afwisselend worden de aangeleerde technieken thuis ingeoefend aan de hand van spel met het kind en feedback van de begeleidster.

​Kostprijs

€120,00 voor 1 deelnemende ouder.

Een tweede deelnemende ouder of grootouder betaalt €60,00 extra. Twee deelnemende (groot)ouders betalen dus €180,00.

Gelieve het juiste aantal deelnemers en tickets aan te duiden bij uw inschrijving.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • 6 groepssessies en 6 individuele sessies aan huis;

 • Het boek "Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis - Handleiding voor ouders";

 • Hand-outs van de presentaties;

 • Een drankje tijdens de groepssessies.

Inschrijven

Inschrijven kan via de details hieronder. Bij de inschrijving dient u onmiddellijk te betalen.

Inschrijvingsvoorwaarden
 • ​De inschrijving staat op naam van het kind met de diagnose of het vermoeden van ASS.

 • Deze cursus behoort tot het aanbod van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Uw kind mag geen gebruik maken van het aanbod van Niet Rechtstreekse Toegankelijk Hulp, zoals een semi-internaat.

 • Wij dienen te beschikken over een diagnoseattest of -verslag waarin (het vermoeden van) de diagnose ASS, een ontwikkelingsvertraging of sociaal-communicatieve moeilijkheden bevestigd wordt door een arts (kinderpsychiater, CLB-arts, huisarts, …). 

 • Bij de inschrijving gaat u akkoord met de RTH-overeenkomst. Er worden RTH-sessies geregistreerd op naam van het kind. Hiervoor hebben wij het rijksregisternummer van het kind nodig. 

 • Bij inschrijving gaat u akkoord met de collectieve rechten en plichten.

 • Bij inschrijving gaat u akkoord met de annulatievoorwaarden.

 • Het domicilieadres van het kind moet gelegen zijn in de provincie Limburg.

Ouders van kinderen van 9 mnd tot 6 jaar

Woensdag

11/09/2024

25/09/2024 

09/10/2024

23/10/2024

06/11/2024

20/11/2024

09:30 - 11:30

Wegwijs,

Zonhoven

bottom of page