top of page

Aanmeldingsformulier AANZET

Je kind is aangemeld binnen het COS voor diagnostiek. In deze wachtperiode blijf jij als ouder aanzet en willen we als dienst een klankbord zijn voor je zorgen en vragen. Binnen Limburg plannen we van hieruit graag een eerste huisbezoek in. Hier stellen we onze dienst voor en is er ruimte voor jullie verhaal, vragen en bezorgdheden. In dit gesprek denken we samen na over een mogelijks vervolgtraject en kunnen we een eerste advies geven. Een eerste huisbezoek aanvragen kan via onderstaand formulier.

Gelieve het rijksregisternummer van je kind bij de hand te houden.

Let op: met deze aanmelding staat uw kind nog niet op de wachtlijst voor onze regulieren werking.

Dit is één van de opties die we samen met jullie bekijken tijdens het huisbezoek. Als we alle gegeven correct binnenkrijgen zal er een medewerker telefonisch contact opnemen om het huisbezoek te plannen.”

1. Gegevens van uw kind

2. Gegevens van de ouder(s)

3. Doelgroepbepaling en hulpvragen

Jullie melden vanuit het COS aan voor AANZET. Jullie aanmelding voor dit traject zal terecht komen binnen het team Vroegbegeleiding vanuit Wegwijs.

4. Bijkomende informatie

bottom of page