top of page

Op kamp of vakantie gaan met de Liga Autisme Vlaanderen: is dat wel iets voor mij(n kind)


Het vakantieseizoen van de Liga Autisme Vlaanderen zit er weer op voor dit jaar. Ondanks het kwakkelweer deze zomer straalden de vele kinderen, jongeren en volwassenen tijdens onze verschillende initiatieven. De begeleidingsteams zijn er opnieuw in geslaagd om unieke, autismevriendelijke kampen en vakanties uit te werken en de deelnemers een (mid)week lang een fijne vrije tijd aan te bieden. Uit de evaluaties, het aantal deelnemers dat zich jaar na jaar opnieuw inschrijft en de snelheid waarmee onze initiatieven volzet zijn, kan afgeleid worden dat deelnemers tevreden zijn. Op de vraag of ze zich opnieuw willen inschrijven voor één van onze initiatieven, is het antwoord volmondig ‘ja’. En dan nog liefst met dezelfde deelnemersgroep, hetzelfde begeleidersteam, eenzelfde programma en op dezelfde locatie…


Toch zijn er elk jaar ook enkele deelnemers voor wie de ervaring niet was zoals ze verwacht hadden, of waarbij men ontdekt dat de opzet van het initiatief niet helemaal aansluit bij de noden van de deelnemer.  

Kan iedere persoon met autisme zich goed voelen in onze werking? 

Waarschijnlijk niet. En dit is niet onlogisch. In een ander bed slapen, afstand nemen van de vertrouwde thuisomgeving, samenleven met leeftijdsgenoten, een andere daginvulling… Deelnemen aan een meerdaags initiatief met overnachting hoort niet voor iedereen bij een leuke tijd. (Dit geldt trouwens ook voor personen zonder de diagnose autisme.) Wat maakt, naast een gezonde interesse in een kamp of vakantie, dat een initiatief bij een deelnemer past of niet? Ervaring leert ons dat er meerdere parameters een rol spelen.  

Om een goede start te maken, is het belangrijk dat de persoon zelf gemotiveerd is om aan te sluiten bij een autisme specifiek initiatief. We verwachten dat de deelnemer op de hoogte is van de inschrijving en we adviseren om voor een initiatief te kiezen dat aansluit bij de interesses en behoeften van de persoon met autisme. Om nieuwe deelnemers wat inzicht te geven in een initiatief, plaatsen we op onze website bij elk kamp of vakantie een aantal kernwoorden of thema’s.  


Vb. Zo staat het Buitengewoon Avonturenkamp bekend als een actief initiatief waarbij buiten leven en avontuur centraal staan. De Midweek aan Zee omschrijven we als een vakantie met veel comfort en ruimte voor ontspanning, natuur en cultuur. Één van de krachten van onze initiatieven is de keuze om exclusieve kampen en vakanties voor personen met autisme en een normale begaafdheid te organiseren. In de feedback van deelnemers komt het vaakst terug dat ze een plek gevonden hebben waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze op een ontspannen manier in contact komen met lotgenoten en waar autisme openlijk bespreekbaar is. Het spreekt voor zich dat dit enkel lukt indien elke deelnemer op voorhand op de hoogte is van de diagnose autisme.  


De begeleiders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de deelnemers veel plezier beleven en zich amuseren op vakantie. Er wordt rekening gehouden met individuele noden. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid om dagelijks één op één met een begeleider samen te zitten. Toch blijven onze initiatieven hoofdzakelijk een groepsgebeuren. Dit betekent dat elke deelnemer in een kleine groep moet kunnen functioneren en, met de nodige aanpassingen, kan samenspelen en samenzijn.  


Het beleven van een fijne tijd voor elke deelnemer staat voor ons centraal. Er worden binnen onze werking bewust geen (leer)doelen opgesteld, m.a.w. een kamp of vakantie is geen therapeutische setting. Wel hechten we er veel belang aan om een eerlijk beeld te krijgen over het functioneren van elke deelnemer en zetten (binnen de mogelijkheden van het initiatief) de ondersteuning verder tijdens de vakantieweek. We veronderstellen hierbij dat de situaties die moeilijk lopen in een vertrouwde situatie zoals thuis, op school of in een vrijetijdsinitiatief, ook op onze kampen of vakanties de nodige uitdagingen vragen. Indien een kind thuis veel nood heeft aan rust zal dit op kamp zeker ook het geval zijn. Als een volwassene aangeeft dat het moeilijk is om af te wijken van een bepaalde eetgewoonte, dan is de kans groot dat zich dit doortrekt op vakantie. Sommige deelnemers krijgen medicamenteuze ondersteuning om met de uitdagingen van het dagdagelijkse leven te kunnen omgaan. We ervaren dat deze lijn best doorgetrokken wordt binnen onze kampwerking. Hier staan immers ook heel wat uitdagingen te wachten: naleven van veiligheidsvoorschriften tijdens hoogtouwenparcours, concentratie tijdens techniekworkshops, winnen en verliezen tijdens een spelmoment, omgaan met nieuwe omgevingen en gezichten,… 


Kan iedere persoon met autisme een leuke tijd beleven tijdens onze initiatieven? Als de nodige ingrediënten aanwezig zijn, geloven we hier alvast heel erg in:  

  • Zin om op een autisme specifiek kamp of vakantie mét overnachting te gaan 

  • Persoonlijke interesses sluiten aan bij de thema’s van het initiatief 

  • Mogelijkheid om in groep met andere personen met autisme en een normale begaafdheid een fijne tijd te beleven 

  • Ondersteuningsnoden sluiten aan bij de mogelijkheden van het initiatief 

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of bezorgdheden rondom de keuze om (voor het eerst) te kiezen voor een autisme specifiek kamp of vakantie? Neem dan gerust contact met ons op.  


Wil je op de hoogte blijven van ons kamp- en vakantieaanbod van 2024? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van de Liga Autisme Vlaanderen en ontvang dit najaar tijdig alle informatie.  

Wij kijken er alvast naar uit om weer veel nieuwe gezichten te ontmoeten in onze kamp- en vakantiewerking… 


Vele vakantiegroeten van Freya, Leen, Niki en Liesa 30 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page